Financieel

Maximale besparing tegen minimale kosten

Built4U is meer dan een technisch product voor renovatie. De combinatie van lage kosten en maximale energiebesparing maken financieringsvormen mogelijk. Hierdoor wordt de investering boven de ‘onrendabele top’ in veel gevallen zonder subsidie financierbaar.

Minimale renovatiekosten
Dankzij de LEAN-aanpak en het (grotendeels) geïndustrialiseerde proces, zijn de kosten van de renovatie minimaal. De woning kan voor een beperkt bedrag worden gerenoveerd volgens de principes van passief bouwen. Dankzij de winst uit energiebesparing is er geen zogenaamde ‘onrendabele top’. Bovendien adviseert Built4U u graag over andere nieuwe financieringsvormen, waaronder het ESCO-model en een verlaagde total cost of ownership (TCO).

before-after

Financieel model
Built4U biedt een financieel model voor huurprijzen en vergoedingen voor energiegebruik. Daarmee zijn zowel de corporatie als de bewoners voordeliger uit dan in de huidige situatie. In grote lijnen zijn er na renovatie drie mogelijke situaties:

  1. De woningcorporatie biedt bewoners de mogelijkheid om het energiecontract over te zetten naar een onafhankelijke administratiepartij. Deze partij factureert een lagere energieprijs aan de bewoner dan hij gewend was. Het overige financiële voordeel dat voortkomt uit de energiebesparing komt ten goede aan de corporatie.
  2. Indien een bewoner geen gebruik maakt van bovenstaande mogelijkheid, kan de corporatie kiezen voor een huurverhoging. Op die manier compenseert de bewoner zijn verhoogde huur zelf met (veel) lagere energiekosten.
  3. Wanneer de wet het toelaat, betalen de huurders maandelijks één vast bedrag aan de woningcorporatie, inclusief een vergoeding voor energiegebruik. Dat vaste bedrag is vrijwel gelijk aan de totale woonlasten die de huurder vóór renovatie betaalde.

Lees meer over het financiële model van Built4U.

‘Winst door kwaliteit van wonen en energiereductie’