Built4U in de media

‘Nieuwe passiefschil tilt rijtjeswoning naar energielabel A++ en NOM’ december 2015

In Heerenveen heeft men eind 2014 zestien woningen, in eigendom van Stichting Accolade, in drie weken tijd gerenoveerd. Chiel Boonstra van Trecodome licht toe: “Door de nieuwe schil met de geïntegreerde comfortventilatie en warmteterugwinning bereiken we bijna het passiefbouwenniveau. Een zonneboiler of zonnepanelen dragen daaraan bij. We kunnen het concept eenvoudig uitbreiden tot een ‘nul-op-de-meter’-woning.”

Lees hier het hele artikel. Bron: CorporatieBouw 
 

‘Lagere energierekening dankzij innovatief renovatieconcept’ december 2015

Lees in het interview van Over Vastgoed met Jan Slager, manager Vastgoed en Dagelijks Onderhoud bij woningcorporatie Accolade, de ervaringen met het renovatieconcept van Built4U die is toegepast in een pilot om zestien woningen energieneutraal te krijgen.

Bron: Over Vastgoed

‘Wij doen het in één keer goed en tonen aan dat dat ook logischer is’ december 2015

“Ons product gaat veel verder dan corporaties gewend zijn”, merkt Van Vonno van Kingspan Unidek op. “Afgelopen jaren was label B de afspraak met de overheid. Label B wordt het nieuwe label G als je kijkt naar de doelstellingen voor 2020. Daar red je het gewoon niet mee. Wij doen het daarom in één keer goed en tonen aan dat dat ook logischer is, minder overlast voor de bewoner oplevert, uiteindelijk goedkoper is en meer rendement oplevert. Omdat we maximaal energie besparen kan je de besparingen op de energiekosten netto contant maken. Daarmee verdien je een deel van de extra investering weer terug. Dat is heel anders dan hoe ze bij corporaties denken. Het is heel lastig om die mindset op directieniveau te veranderen. Dat kost tijd”, legt Van Vonno uit.

Van Oranje van The Source B.V. ondervindt dit ook: “We renoveren niet voor 15 jaar, maar voor 25 jaar. Dat vergroot je rendement zodanig dat je total costs of onwnership drastisch naar beneden gaan. Dat kunnen we ook aantonen met data. We begrijpen dat corporaties met een behoorlijke uitdaging geconfronteerd worden, maar uiteindelijk gaat het over onze planeet en het leven van onze kinderen en kleinkinderen. Wij kunnen ze daar nu al mee helpen. Als je gaat wachten until it’s imposes on you en je gaat dan heel gard gillen dat het niet kan, dan ben je gewoon een slechte bestuurder. Het kan, het rekent en het is er al!”

Lees hier het hele artikel. Bron: Stabu.nl 

 
‘Bouwproces kan efficiënter’ juni 2014

Vanuit zijn expertise ziet Rolf Pennings, projectmanager bij Kingspan Unidek, een nieuwe markt en een nieuwe focus. Met Built4U, een renovatieconcept voor de sociale woningbouw van zes gespecialiseerde marktpartijen, bereikt zijn organisatie een nichemarkt. “Voorheen leverden we een product dat werd geleverd aan partijen als Raab Karcher. Dat doen we nog steeds, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het bouwproces efficiënter kan. Daarom hebben we met zes marktpartijen het concept ontwikkeld en het proces aangepast.”

Wanneer De Haas vraagt of er nog ruimte is voor een aannemer binnen dit aangepaste proces, knikt Pennings instemmend. “Als zij het proces en het product omarmen, dan is daar zeker plek voor. Wij hebben immers niet de ambitie om deze rol over te nemen, maar blijven leverancier. Built4U bestaat naast onze reguliere bedrijfsvoering en bereikt met de passiefhuisaanpak vanzelfsprekend een beperktere markt. We zijn ervan overtuigd dat dit een grotere markt gaat worden, maar dat is het nu nog niet.”

Lees hier het hele artikel. Bron: Duurzaam Gebouwd

 

Maurits van Oranje: ‘Een boost voor duurzame renovatie’ mei 2014

In de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad valt nog een flinke slag te maken, zegt Van Oranje van The Source B.V. ‘Veel woningen uit de jaren zestig en zeventig zijn in relatief slechte staat en hebben een grote energievraag. Daarnaast kampen bewoners met een steeds hogere energierekening en een oncomfortabele woning.’

Volgens Van Oranje onderstrepen woningcorporaties de noodzaak van verduurzaming, maar staan hun investeringen onder druk. ‘Veel renovatieprojecten worden bovendien gedwarsboomd doordat een investering in eerste instantie onrendabel lijkt. Woningcorporaties verdienen renovatiekosten nauwelijks terug.’

Van Oranje gelooft in het Built4U concept. Over vijf jaar wil hij tot de marktleiders behoren als het gaat om verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Van Oranje: ‘Veel woningcorporaties werken toe naar gemiddeld label B voor de bestaande woningvoorraad. Maar label B is het nieuwe label G. Daarmee halen we die doelstellingen van de overheid zeker niet!’

Lees hier het hele interview met prins Maurits van Oranje. Bron: Bouwformatie

 

Ron de Goeij: ‘Overheid niet ambitieus genoeg’ mei 2014

Nederland loopt achter met energiebesparing. Ver achter bij Duitsland bijvoorbeeld. Ir. Ron de Goeij (46), directievoorzitter van Van Aken Architecten te Eindhoven, meent dat onze overheid te weinig ambitie heeft op dit gebied. De Goeij: ‘De ambitie van velen om zuiniger om te gaan met energie wordt niet door de overheid gedeeld. Als je de ambitie van Nederland langs de meetlat van die van Duitsland legt, lopen we ver achter. Het A-label komt dan tot misschien zeventig procent van de Duitse ambitie. Dat moet absoluut anders, beter. En ook de Britse overheid is ons aan alle kanten voorbijgestreefd.’

‘Overheden moeten zich anders gaan opstellen ten opzichte van bestemmingsplanwijzigingen. Het moet makkelijker worden kantoorgebouwen te herbestemmen voor woningbouw. Door bestemmingen te wijzigen en ook door bijvoorbeeld het oorspronkelijke ontwerp dusdanig te maken, dat het later gemakkelijker kan worden omgebouwd. Het ombouwen of renoveren van een gebouw is vele malen milieuvriendelijker dan om het gebouw te slopen en nieuw te bouwen.’

Lees hier het hele interview met ir. Ron de Goeij. Bron: Bouwformatie